Om oss

Det var en gang...

At Bjarne Stensli kjørte rundt med ved og koks med hest og kjerre. Allerede i 1928 dannet han grunnsteinen i familiebedriften. 
Mye har skjedd siden grunderen kjørte "melkeruta".
 
Selv om teknologi og fremgangsmåter har endret seg betraktelig, legger vi stadig den samme ideologien i vårt arbeid: 
Miljøvennlig fagkunnskap, fleksibilitet og personlig service. 

 Bilde av 1 (2)

I 1990 stod nytt anlegg ferdig sentralt nær Brumunddal sentrum på Globus Næringspark. Vårt spesialfelt er jern, stål, metaller og transport.

Bjarne Stensli og Sønner as er et moderselskap med to døtre: Stensli Gjenvinning a.s - gjenvinning av jern og metaller, salg av handels-stål, mottak av EE-avfall og Stensli Transport a.s. - transport og containerutleie. På bakgrunn av mange års erfaring har firmaet etablert en solid posisjon som miljøoperatør i markedet.

Vårt fokus er utvikling av praktiske løsninger og logistikk relatert til nye miljøvernlover og nye muligheter for resirkulering.
 

Bilde av 2 (2)Bilde av 3


Dette kan vi hjelpe deg med
Stensli a.s ønsker gjennom eget engasjement å utvikle en spesialvirksomhet videre i takt med våre kunders behov og de krav og lovpålegg som myndigheter iverksetter. Med bakgrunn i den kompetanse vi har opparbeidet oss underveis, samt fleksible avtaleformer, har vi kontinuerlige oppdrag for næringsliv og kommuner som sikrer miljøvennlige, effektive og optimale totalløsninger innenfor: Transport, utleie av containere, salg av handelsstål, gjenvinning av jern og metaller.