Rekruttering

Vi har i dag mange svært engasjerte medarbeidere med allsidig erfaring. De kjennetegnes ved at de er positive, løsningsorienterte, litt modigere enn de fleste og gode lagspillere. Riktig personell er et av de viktigste kriteriene for suksess, men det er også den ressursen som er vanskeligst å fremskaffe.

Vi forsøker å være en attraktiv arbeidsgiver gjennom å skape et svært godt arbeidsmiljø, ryddige forhold, gi våre ansatte utviklingsmuligheter og utfordringer. Vi er ubyråkratiske og som kollega har du stor påvirkningskraft. Vi stiller høye krav til våre ansatte og forventer at det stilles krav tilbake.

Vi er alltid interesserte i dyktige personer med de rette egenskapene. Dette kan være personer som kan gå inn i en posisjon som finnes allerede, eller det kan være en person som gjør en plan vi har, mulig å gjennomføre.

Personer vi er spesielt interessert i, er vant til å finne løsninger på egenhånd. Du trenger ingen til å peke og fortelle, men er ikke redd for å spørre. Du har bred erfaring, gjerne fra sektorer som gjenvinning, bygg og anlegg, transport, mekanisk verksted, offshore, sjøfart med mer. Du er nysgjerrig og interessert i hva som foregår rundt deg. Videre har du maskinførerbevis og gjerne førekort klasse 2. Som vårt personell i dag, er du ikke redd for å bli møkkete. Skulle du ha en ingeniørgrad, er det slett ingen hindring.

Vi har hel- og deleide virksomheter fra Brumunddal i sør til Harstad i nord.

Mener du at du har noe å bidra med så ikke nøl med å ta kontakt.

Ring 46 81 50 00 spør etter Vegard.