Rapporter - tilsyn og revisjon


Vår virksomhet er underlagt tilsyn av Fylkesmannen i Hedmark. Siste tilsyn ble avholdt 14. november 2011. Se inspeksjonsrapporten her.

Teknologisk institutt Sertifisering AS sertifiserer og reviderer vår virksomhet mot kravene i NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004. Vi hadde resertifisering den 11. juni 2012.

Se revisjonsrapporten her.
 

Telefon: 468 15 000