Rapporter - tilsyn og revisjon


Vår virksomhet er underlagt tilsyn av Statsforvalteren i Innlandet. 

Kiva Teknologisk Institutt Sertifisering AS sertifiserer og reviderer vår virksomhet mot kravene i NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. 
 

Telefon: 468 15 000