Det var en gang...


At Bjarne Stensli kjørte rundt med ved og koks med hest og kjerre. Allerede i 1923 dannet han grunnsteinen i familiebedriften. 
Mye har skjedd siden grunderen kjørte "melkeruta".
 
Selv om teknologi og fremgangsmåter har endret seg betraktelig, legger vi stadig den samme ideologien i vårt arbeid: 
Miljøvennlig fagkunnskap, fleksibilitet og personlig service. 

Bilde av 1 (2)


I 1990 stod nytt anlegg ferdig sentralt nær Brumunddal sentrum på Globus Næringspark. Vårt spesialfelt er jern, stål, metaller og transport.

BSS i en trekant har vært vår logo i over 40 år og står for Bjarne Stensli & Sønner as. BSS er et moderselskap med to døtre: Stensli Gjenvinning a.s - gjenvinning av jern og metaller, salg av handels-stål, mottak av EE-avfall og Stensli Transport a.s. - transport og containerutleie. På bakgrunn av mange års erfaring har firmaet etablert en solid posisjon som miljøoperatør i markedet.

Vårt fokus er utvikling av praktiske løsninger og logistikk relatert til nye miljøvernlover og nye muligheter for resirkulering.
 

Bilde av 2 (2) Bilde av 3


Dette kan vi hjelpe deg med
Stensli a.s ønsker gjennom eget engasjement å utvikle en spesialvirksomhet videre i takt med våre kunders behov og de krav og lovpålegg som myndigheter iverksetter. Med bakgrunn i den kompetanse vi har opparbeidet oss underveis, samt fleksible avtaleformer, har vi kontinuerlige oppdrag for næringsliv og kommuner som sikrer miljøvennlige, effektive og optimale totalløsninger innenfor: Transport, utleie av containere, salg av handelsstål, gjenvinning av jern og metaller.
 

Telefon: 468 15 000