Vraking av traktor og landbruksredskap

Vi henter og gjenvinner traktorer og landbruksredskap

 

I mange år har vi hentet utrangerte traktorer, landbruksredskap og annet skrapmetall fra landbruket. Vi betaler skrapets verdi fra trukket transportkostnadene når vi henter og ordner alt. Alle kan også levere selv på vårt anlegg i Brumunddal. Vårt hjemme marked er Hedmark og Oppland, men vi er i et nettverk av selskaper som gjør at vi kan være behjelpelig over hele landet. 

Traktor Tolga 004 (800x600) IMG_0574 (800x600)

Det utrangerte utstyret blir miljøsanert, opphogget og sortert slik at jernet og metallet kan omsmeltes til nye produkter. 


Ordningen omfatter ikke bare landbruksredskap, men også anleggs utstyr og annet tungt metallskrap.

Ta kontakt for å få ryddet opp i gammelt skrap på din eiendom. 

Ta kontakt på: 46 81 5000 eller 
firmapost@stensli.no