Mottak EE-avfall

Lever EE-avfallet til oss, så gjør du en god gjerning for miljøet!

 

Stensli Gjenvinning AS er en del av RENAS, en nasjonal returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Du kan levere EE-avfallet ditt til oss helt gratis. Vi garanterer for at alle produkter du leverer inn blir håndtert og miljøsanert slik at ingen miljøgifter kommer på avveie.

Alle elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter. Dette kan for eksempel være kvikksølv, bly, kadmium, PCB eller bromerte flammehemmere. Derfor er det svært viktig at kasserte produkter blir levert inn til miljøriktig behandling. Konsekvensene av slike stoffer på avveie kan være svært alvorlig. De kan føre til kreft, gjøre skade på nervesystemet, svekke menneskers reproduksjonsevne og gi skader på fostre.

Miljømyndighetene har innført strenge regler for hvordan EE-avfall skal behandles. Det viktigste du må huske er at EE-avfall ikke skal blandes med andre avfallstyper, og at det blir levert til et godkjent mottak for EE-avfall. Stensli Gjenvinning AS er et godkjent mottak. 

Vi kan være behjelpelig med å hente avfall hos dere dersom det er ønskelig, og kan stille med egnet oppsamlingsutstyr/containere.

Etter at avfallet er levert blir det transportert videre til et sluttbehandlingsanlegg. Her blir alle komponenter med miljøgifter tatt ut, før de øvrige materialene blir gjenvunnet. Vi har eierinteresser i flere sluttbehandlingsanlegg. Hvert år samler RENAS-systemet inn mer enn 50.000 tonn EE-avfall.

Gjør miljøet en tjeneste - lever EE-avfallet ditt til oss!

 

Sortering:

Gruppe 1: Lyskilder
Lysstoffrør og lyspærer må håndteres forsiktig så det ikke knuses. Lagres og leveres til gjenvinning i langpall med 5 pallekarmer med plastsekk innenfor.

Gruppe 2: Kabler med olje/fett
Leveres adskilt fra kabel uten olje/fett.

Gruppe 3: Kabler og ledninger
Alle typer kabler og ledninger. Større mengder ensartet kabel bør leveres separat til behandlingsanlegg.

Gruppe 4: Småelektro / Burvarer
Håndverktøy, armaturer, installasjonsmateriell, røykvarslere, alarmanlegg, lamper, panelovner, støvsugere, varmeovner (frittstående), strykejern, kaffetraktere, brødristere, PC'er og skrivere, mobiltelefoner, barbermaskiner, MP3-spillere, Video-/DVD-spillere, kameraer, etc. ; avfall som ut fra størrelse og/eller materiale må håndteres skånsomt.

Gruppe 5: Store enheter
Elektromotorer, pumper, verktøymaskiner, kraner, vinsjer, transformatorer, aggregater, industrimaskiner, varmtvannsberedere, heiser, etc.

Gruppe 6: Kulde- og varmeutstyr med gass

Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere, salgsautomater med kjøling m.m.

Gruppe 7: Andre store hvitevarer
Komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler

Gruppe 8: TV/Monitorer
Fjernsynsapparater, dataskjermer (LCD, CRT og plasma)

Gruppe 9: SF6 - anlegg
Stykkgods. Uskadet anlegg skal merkes "SF6-GASS". Anlegg utsatt for intern lysbue skal merkes "SF6-Giftige forbindelser"

RENAS_banner_bl%E5_liggende_liten

Ta kontakt på: 46 81 5000 eller firmapost@stensli.no

Les mer om returordningen på www.renas.no.

 

iso4logo