Kasserte batterier

Brukte bly- og nikkelkadmium batterier er i henhold til avfallsforskriften definert som farlig avfall. Dette medfører at myndighetene stiller krav til at næringsdrivende skal avfallsdeklarere sine leveranser. Dette på grunn av sitt innhold av tungmetallene bly og kadmium. Mange av blybatteriene inneholder også svovelsyre. Dette innebærer en mengde krav om blandt annet deklarering og håndtering. Vi er tilknyttet en lovlig ordning for innsamling av kasserte batterier og sørger for gjenvinning og forsvarlig håndtering.

Selv om batterier er farlig avfall, er i første rekke blybatterier en gjenvinnbar ressurs med positiv verdi. Dette betyr at vi betaler pr. kg ved levering av blybatterier til oss. Bil batterier står for den største mengden av batterier vi håndterer. Vi kan også ordne med henting av batterier.


Batterityper vi håndterer:


  • Blybatterier (avfallstoffnr. 7092)

  • Litium og litiummetallbatterier (avfallsstoffnr. 7094)

  • Litium-ion og litiumpolymerbatterier (avfallsstoffnr. 7094)

  • Nikkelkadmiumbatterier (avfallsstoffnr. 7084)

  • Nikkelmetallhybridbatterier (avfallsstoffnr. 7093)

  • Alkaliske batterier (avfallsstoffnr. 7093)


Ta kontakt for informasjon om prisbetingelser.

 
Mer info om deklarering: www.avfallsdeklarering.no

Ta kontakt på: 46 81 5000 eller firmapost@stensli.no