VIKTIG MELDING - nye lokale restriksjoner Covid19

På grunn av lokale restriksjoner må vi endre vår omgang med kunder og leverandører frem til 1. juni.
Administrasjon og kontor bygg er kun åpent for ansatte.
Vi tar imot skrapjern og metaller som normalt, men all kommunikasjon foregår via telefon 46 81 50 00 eller firmapost@stensli.no.
Veiesedler og annet utveksles gjennom vindu.

Vi tar imot bestillinger for handelsstål, og leverer varer utenfor lageret. Ikke mulighet for å komme inn på lageret i denne uken.
Direkte telefon til handelsstål og metall mottaket er 475 18 866 eller salg@stensli.no

Vi beklager ulempene dette medfører.