Corona Instruks til besøkende

 ü  Ved ankomst til anlegget ta kontakt med ansatte på telefon og avvent på nærmere anvisning fra våre ansatte. 
ü  On arrival at the facility, contact the staff by telephone and wait for further instructions from our staff.

ü  RING:      46 81 50 00
ü  CALL: + 47 46 81 50 00

 

ü  Det er IKKE tillatt å gå inn på våre kontorer, mat rom, toaletter eller haller.
ü  It is NOT allowed to enter our offices, dining rooms, toilets or halls

ü  Ved lasting og lossing kan du være ute på anlegget, men hold deg til bilen/båten.
ü  When loading and unloading you can be out at the facility, but stick to the car / truck.

ü  Husk å bruk hansker og hyppig håndhygiene.
ü  Wear gloves and frequent hand hygiene.

ü  Hold god avstand til hverandre
ü  Keep a good distance from each other

ü  På forhånd ønsker vi at alle besøkende skal bekrefte at de ikke har reist til et av de smitteområdene eller vært i kontakt med noen med Corona-virus de siste to ukene.
ü  In advance, we want all visitors to confirm that they have not traveled to one of the infected areas or have been in contact with anyone with the Corona virus for the past two weeks.